Experienţă, profesionalism

Societatea DAPRO RISC S.R.L. are o vastă experienţă în realizarea documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor stabilesc principiile, criteriile de performanţă, cerinţele şi condiţiile tehnice privind siguranţa la foc pentru construcţii, instalaţii şi alte amenajări, agenţii care pot interveni în caz de incendiu şi pentru înlăturarea efectelor acestuia.

plan-de-interventie-in-caz-de-incendiuÎntocmim următoarele tipuri de documentaţie pentru prevenirea şi stingerea incendiilor:

- documentatii pentru avizare-autorizare securitate la incendiu

- elaborarea actelor de autoritate privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenirea și stingerea incendiilor

- elaborare documente specifice apărării împotriva incendiilor (planuri de intervenție pentru stingerea incendiilor, de intervenție în caz de incendiu și explozie de mari proporții, de evacuare în caz de încendiu, de apărare împotriva incendiilor)

- elaborarea documentelor specifice pentru organizarea activității de intervenție în caz de urgențe civile

- elaborare documente de evaluare de risc de incendiu pentru construcții și amenajări, de către evaluator autorizat conform legii

- planificarea, organizarea și executarea exercițiilor și aplicațiilor privind modul de acțiune a personalului de la locul de muncă în caz de incendiu și alte urgențe civile: alarmare, evacuare, intervenție, limitare și înlăturare a urmărilor situațiilor de urgență create